Halloween – spökrunda

2022 och 2023 har vi arrangerat spökvandring på Galgberget. Ett mycket uppskattat evenemang för alla som vågar…

Hallarnas skådespelarlag presenterar ”Spökvandring på Galgberget”!

När mörkret sänker sig över Galgberget suddas gränserna mellan de levande och döda ut. Då vaknar Hallandsgårdens vålnader och vandrar bland oss. 

Vågar du gå med en runda i de dödas värld? Vad som helst kan hända!

Efter halva rundan kan du vika av om du vill, fortsätter du är det på egen risk…

I samarbete med Friluftsmuseet Hallandsgården. 

 
 

Följ oss på Facebook för att få löpande information.